Kontrol Muhasebesi.

İşletmelerde devamlı artan maliyet baskısı ve maliyetin benzerleriyle karşılaştırılması, işletmelerdeki verimlilik çabalarını artırmaktadır. İşletmelerde verimliliğin artırılması için en önemli husus tek tek bölümlerin değil, bütünlüklü bir kontrol ve yönetim mekanizmasının kurulmasıdır. Bu mekanizma kaynakların akılcıl kullanımını sağlamalı ve hedeflere uygun bir iktisadi yönetimi mümkün kılmalıdır.

Kontrol sisteminin esas amacı, işletmenin planlaması ve denetlenmesi için temel bilgilerin sağlanmasıdır. Bu bilgiler işletme yönetiminin alacağı kararlarda da temel teşkil eder.

Özelikle şu başlıklar büromuzun konseptinin içindedir:

  • Mevcut sistemin analizi ve değerlendirilmesi
  • Mevcut sistemdeki Hedef ve Planlamaların ve maliyet-kâr hesaplamalarının geliştirilmesi
  • Kontrol ve Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

This post is also available in: Almanca