Şirket Durum Raporları.

Bir şirketin satışa hazırlanmasındaki en önemli hususlardan biri Yeminli Mali Müşavirin her aşamada satış işlemine katılmasıdır.

Bir Yeminli Mali Müşavirin şirket satışındaki rolü, bir taraftan şirket satışını finansal ve vergisel olarak değerlendirme raporları hazırlamak (Financial und Tax Due Diligence), diğer taraftan satmak isteyen girişimcileri vergisel konularda aydınlatmaktır. Bu durum özellikle satılacak olan şirketin mevcut ortakları açısından önemlidir.

Şirket satışının hazırlanmasında özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu da vergisel risklerin olup olmadığı ve eğer varsa risklerin yüksekliğidir (örtülü kar payı dağıtımı, amortisman payının oranı, şüpheli değerlendirmelerin varlığı). Büromuz bu konularda size destek olur ve risklere karşı sizi zamanında bilgilendirir.

This post is also available in: Almanca