TRANSFER FİYATLANDIRMASI.

Dünya üzerindeki her 3 ticari işlemden ikisi transfer fiyatlandırmasının kapsamına girmektedir, zira dünya ticaretinin yaklaşık %60’ının ilişkili şirketler arasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla, ülkeler vergi gelirlerinden feragat etmek istememekte ve kendi yetki alanları içerisinde çok uluslu şirketlerin elde ettikleri kârların transfer fiyatlandırması yoluyla ülke dışına çıkarılmasını önlemek üzere gerekli tedbirleri almaktadır. Bu tedbirlerin en başında transfer fiyatlandırması kuralları gelmektedir.

Bu nedenle, söz konusu şirketlerin tutarlı transfer fiyatlandırması politikaları oluşturmaları ve ilişkili kişileri ile gerçekleştirdikleri işlemlerini iyi bir şekilde dokümante etmeleri büyük önem arz etmektedir.

This post is also available in: Almanca